TIN NHÃN HÀNG


CÙNG KAO YÊU THƯƠNG PHỤ NỮ VỚI CHƯƠNG TRÌNH “GÂY QUỸ NƠ HỒNG”
Với mong muốn trở thành công ty luôn ủng hộ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam - những người vừa chăm sóc cho gia đình, vừa cống hiến cho xã hội, KAO luôn cố gắng để mọi người hoàn thành mọi vai trò và luôn giữ nụ cười trên môi thông qua các sản phẩm thiết thực và các chương trình ý nghĩa.

XEM CHI TIẾTKAO © 2017 Copyright | Quyền lợi pháp lý | Điều khoản